Các loại thuế phí bạn cần biết khi mua nhà tại Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tục mua nhà đối với nhiều người là tương đối phức tạp. Dưới đây sẽ là thống kê về các loại thuế phí bạn cần biết khi mua nhà tại Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả hình ảnh cho căn hộ quận 10

Theo quy định của pháp luật, khi chuyển quyền sử dụng đất bạn cần đóng các loại thuế phí cần thiết. Cụ thể như sau:

  1. Thuế thu nhập cá nhân

Đây là khoản tiền mà những người có thu nhập trích một phần để nộp vào ngân sách nhà nước. Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở thì bạn cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân là loại phí đầu tiên bạn cần quân tâm khi mua nhà tại quận 10.

Kết quả hình ảnh cho thuế thu nhập cá nhân

Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bạn chỉ có một căn hộ duy nhất.

Theo quy định tại Luật đất đai thì thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp= giá chuyển nhượng x thuế suất 2%.

  1. Lệ phí trước bạ

Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định các tổ chức cá nhân khi đăng ký quyền sử dụng, sở hữu nhà đất thì cần phải nộp phí trước bạ. Mức lệ phí này được quy định là 0,5%.

Căn cứ vào thông tư 34/2013/TT-BTC thì mức phí trước bạ được tính như sau:

Mức lệ phí trước bạ cần đóng= giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ X mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ.

  1. Phí công chứng

Phi công chứng là loại phí bắt buộc khi bạn công chứng giấy tờ tại các cơ quan chính quyền Nhà nước. Mức phí công chứng cũng được quy định rất rõ và thường được niêm yết ngay tại nơi công chứng. Khi mua nhà tại quận 10 hay bất kì đâu thì bạn cũng cần công chứng những giấy tờ liên quan.

Kết quả hình ảnh cho phí công chứng

Đối với phí công chứng các giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng quyền sở hữu đất thì Căn cứ vào giá trị của hợp đồng chuyển nhượng.

Mức phí cụ thể được quy định tại thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP.

  1. Lệ phí địa chính

Khi các cơ quan tổ chức có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về địa chính, thì các tổ chức, cá nhân có liên quan có nghĩa vụ phải đóng lệ phí địa chính. Khi mua nhà tại quận 10 bạn cần quan tâm đến loại phí này.

Tùy vào điều kiện của từng địa phương, cộng với chính sách phát triển kinh tế của từng vùng mà mức thu lệ phí địa chính này cũng khác nhau. Mức thu này dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như tính hợp pháp của nó.

Ngoài bốn loại phí cơ bản trên trong quá trình chuyển nhượng có thể phát sinh một số loại phí khác. Khi ký hợp đồng chuyển nhượng, người mua và người bán có thể tự thỏa thuận với nhau về nghĩa vụ nộp thuế.

 

 
Share